iKAP JMK II /zájmové kroužky / šk. rok 2021-2022

iKAP JMK II /zájmové kroužky / šk. rok 2021-2022

Střední zahradnická škola Rajhrad, jako partner krajského projektu JMK, nabízí žákům základních škol kroužky, které budou realizovány  v  odborných učebnách a v laboratořích školy. Úkolem kroužků je podpora a propagace přírodovědných oborů, získání a prohloubení manuální zručnosti žáků ZŠ v laboratořích a odborných učebnách naší školy pod odborným dohledem odborných učitelů za pomoci našich žáků.
Středa 14:00 – 15:30 hod. 1x za 14 dní. Zahájení 22.9.2021.
Další info (vč. přihlášky) je zde (www/Veřejnost/Aktivity školy/Projekty/iKAP JMK II)

Další aktuality

Rekvalifikační kurzy, Florista 1.10.2021

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit vázat a aranžovat květiny i pro ty, kteří by se tomuto umění rádi věnovali profesionálně a potřebují

Zahájení školního roku 2021-2022

Zahájení školního roku 2021/2022 se koná ve středu 1. 9. 2021 v 08:00 hodin před budovou Střední zahradnické školy Rajhrad, v případě nepříznivého počasí ve třídách. Před slavnostním zahájením