Search
Close this search box.

Aktuality

iKAP JMK II /zájmové kroužky / šk. rok 2021-2022

Střední zahradnická škola Rajhrad, jako partner krajského projektu JMK, nabízí žákům základních škol kroužky, které budou realizovány  v  odborných učebnách a v laboratořích školy. Úkolem kroužků je podpora a propagace přírodovědných oborů, získání a prohloubení manuální zručnosti žáků ZŠ v laboratořích a odborných učebnách naší školy pod odborným dohledem odborných učitelů za pomoci našich žáků.
Středa 14:00 – 15:30 hod. 1x za 14 dní. Zahájení 22.9.2021.
Další info (vč. přihlášky) je zde (www/Veřejnost/Aktivity školy/Projekty/iKAP JMK II)

Další aktuality