iKAP JMK II /zájmové kroužky / šk. rok 2021-2022

iKAP JMK II /zájmové kroužky / šk. rok 2021-2022

Střední zahradnická škola Rajhrad, jako partner krajského projektu JMK, nabízí žákům základních škol kroužky, které budou realizovány  v  odborných učebnách a v laboratořích školy. Úkolem kroužků je podpora a propagace přírodovědných oborů, získání a prohloubení manuální zručnosti žáků ZŠ v laboratořích a odborných učebnách naší školy pod odborným dohledem odborných učitelů za pomoci našich žáků.
Středa 14:00 – 15:30 hod. 1x za 14 dní. Zahájení 22.9.2021.
Další info (vč. přihlášky) je zde (www/Veřejnost/Aktivity školy/Projekty/iKAP JMK II)

Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli