Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1, Itálie, Sondalo 2021

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1, Itálie, Sondalo 2021

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1 pro obor vzdělání Ekologie a životní prostředí – mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě,
Itálie, Sondalo, od 14.11.2021 do 4.12.2021.
Kritéria výběrového řízení:
1. Odborné znalosti                                                        25 bodů
2. Jazykové znalosti a schopnost komunikace         25 bodů
3. Studijní výsledky                                                         25 bodů
4. Omezené příležitosti (sociální)                                25 bodů
Vybráno bude 15 žáků s nejvyšším bodovým ziskem + 2 náhradníci.
POZOR! Podmínkou účasti z italské strany je dokončené očkování na COVID 19 ne starší jak 8 měsíců. Zájemci o účast na mobilitě projektu vyplní přiloženou přihlášku (Přihláška)
a odešlou do pátku 8.10.2021 na e-mailovou adresu: motlova@skolarajhrad.cz, nebo osobně k rukám Mgr. Ivetě Motlové, nebo Mgr. Zoře Clarence.
Další info (vč. přihlášky) je zde (www/Veřejnost/Aktivity školy/Projekty/Erasmus+KA1)
Rajhrad 22.9.2021

Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli