Netradiční podvečerní „webináře“ MENDELU

Netradiční podvečerní „webináře“ MENDELU

„Webináře“ se staly běžnou doplňující vzdělávací aktivitou na naší škole.
Ve středu 14. 4. 2021 jsme je zažili v neobvyklé podobě, a to z několika směrů.
První zvláštností byl čas konání, kdy dvě plánované přednášky začínaly až v 18. hodin
a trvaly až do půl desáté večer. Díky této hodině se webináře mohli zúčastnit zájemci po skončení běžných pracovních povinností a počet 180 účastníků potvrzoval dobrou volbu času.
K účasti samozřejmě přispěla i atraktivita témat. První polovina akce se věnovala specifikům řezu ovocných dřevin v podmínkách rodinné zahrady. Druhá část se věnovala představení méně známých ovocných druhů, které mají potenciál pro uplatnění v zahradní
a krajinné architektuře.
Druhou zvláštností bylo pojetí přednášek. Webinář pořádala Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity a umně v něm spojila vystoupení studentů a odborníků z praxe. Výklad zahájili představením části tématu studenti Zahradnické fakulty. Následně odborníci z praxe jejich informace doplnili a pokračovali s celkovým rozborem problematiky. O tom, že témata účastníky zaujala, svědčila pestrá závěrečná diskuze.
Už se těšíme na další „dvojwebinář“, který se uskuteční ve středu 21. 4. 2021. Plánovaná témata „Naturalistický design – divoký styl výsadeb“ a „Potenciál deponií stavebních sutí pro využití v oboru“ jsou svým zaměřením už skutečnými třešničkami na dortu v oblasti zahradnického vzdělávání.
Ing. Ludmila Binková

Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli