Od 26.4.2021 začíná praktické vyučování a praktická příprava

Od 26.4.2021 začíná praktické vyučování a praktická příprava

Od 26.4.2021 ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích:
 ▪ se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří
a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů)
 ▪ osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také
v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob
žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.


Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli