Opatření ředitele školy ze dne 17.9.2020

Opatření ředitele školy ze dne 17.9.2020

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace budou od 18. 9. 2020 (pátek) pro učitele
a žáky povinné roušky v areálu školy, tj. i v učebnách teoretického vyučování a odborného výcviku.

Změna organizace vyučování:
1) Třídy v teoretické výuce po celý den výuky zůstávají do odvolání v jedné učebně s výjimkou předmětů IKT, TV, Cvičení z biologie, chemie, floristického designu a Floristiky.
Rozpis jednotlivých tříd do učeben:
                1.ZA        OV
                1.ZB        U17
                1.Z4        U09
                1.E          U18
                1.NS        U13
                2.ZA        OV
                2.ZB        U15
                2.Z4        U12
                2.E          U02
                2.NS        U10
                3.Z3        OV
                3.Z4        U01
                3.E          U11
                4.Z4        U16
                4.E          U14
2) Výuka je podle rozvrhu hodin.
3) Přestávka na oběd je určena takto:
• 12:20 – 12:35     pro 1. ročníky
• 12:35 – 12:45     pro 2. ročníky
• 12:45 – 13:00     pro ostatní.
4) Změna zahájení odpoledního vyučování je následující:    
7. vyučovací hodina začíná od 13.00 – 13:45 (následující přestávky jsou pětiminutové).
5) Opatření na Domově mládeže:
• je povinností nosit roušky ve všech společných prostorách Domova mládeže
• dezinfekce na ruce je k dispozici na určených místech Domova mládeže
• k odběru stravy budou chodit ubytovaní po skupinách podle rozpisu.
Vypracováno na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN

Další aktuality

Zahájení školního roku 2023 – 2024

Na zahájení našeho nového školního roku jsme měli tu čest přivítat předsedu vlády ČR Petra Fialu, ministra školství ČR Mikuláše Beka a další vzácné hosty.