Opatření ředitele školy ze dne 9.9.2020

Opatření ředitele školy ze dne 9.9.2020

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace budou pro učitele a žáky povinné roušky v areálu školy a to od 10. 9. 2020. Výjimku tvoří vyučování v učebnách teoretického vyučování a odborného výcviku.

Změna organizace vyučování:
1)
Třídy v teoretické výuce po celý den výuky zůstávají do odvolání v jedné učebně s výjimkou předmětů IKT, TV, Cvičení z biologie, chemie, floristického designu a Floristiky.
Rozpis jednotlivých tříd do učeben:
                1.ZA        OV
                1.ZB        U17
                1.Z4        U09
                1.E          U18
                1.NS        U13
                2.ZA        OV
                2.ZB        U15
                2.Z4        U12
                2.E          U02
                2.NS        U10
                3.Z3        OV
                3.Z4        U01
                3.E          U11
                4.Z4        U16
                4.E          U14
2) Výuka je podle rozvrhu hodin.
3) Přestávka na oběd je určena takto:
• 12:20 – 12:35     pro 1. ročníky
• 12:35 – 12:45     pro 2. ročníky
• 12:45 – 13:00     pro ostatní.
4) Změna zahájení odpoledního vyučování je následující:     
7. vyučovací hodina začíná od 13.00 – 13:45 (následující přestávky jsou pětiminutové).
5) Opatření na Domově mládeže:
• je povinností nosit roušky ve všech společných prostorách Domova mládeže
• dezinfekce na ruce je k dispozici na určených místech Domova mládeže
• k odběru stravy budou chodit ubytovaní po skupinách podle rozpisu.
Vypracováno na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN

Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli