Opatření ředitele školy ze dne 9.9.2020

Opatření ředitele školy ze dne 9.9.2020

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace budou pro učitele a žáky povinné roušky v areálu školy a to od 10. 9. 2020. Výjimku tvoří vyučování v učebnách teoretického vyučování a odborného výcviku.

Změna organizace vyučování:
1)
Třídy v teoretické výuce po celý den výuky zůstávají do odvolání v jedné učebně s výjimkou předmětů IKT, TV, Cvičení z biologie, chemie, floristického designu a Floristiky.
Rozpis jednotlivých tříd do učeben:
                1.ZA        OV
                1.ZB        U17
                1.Z4        U09
                1.E          U18
                1.NS        U13
                2.ZA        OV
                2.ZB        U15
                2.Z4        U12
                2.E          U02
                2.NS        U10
                3.Z3        OV
                3.Z4        U01
                3.E          U11
                4.Z4        U16
                4.E          U14
2) Výuka je podle rozvrhu hodin.
3) Přestávka na oběd je určena takto:
• 12:20 – 12:35     pro 1. ročníky
• 12:35 – 12:45     pro 2. ročníky
• 12:45 – 13:00     pro ostatní.
4) Změna zahájení odpoledního vyučování je následující:     
7. vyučovací hodina začíná od 13.00 – 13:45 (následující přestávky jsou pětiminutové).
5) Opatření na Domově mládeže:
• je povinností nosit roušky ve všech společných prostorách Domova mládeže
• dezinfekce na ruce je k dispozici na určených místech Domova mládeže
• k odběru stravy budou chodit ubytovaní po skupinách podle rozpisu.
Vypracováno na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN

Další aktuality

Výuka od 18.1.2021 ONLINE

Výuka od 18.1.2021 bude ONLINE pro všechny žáky naší školy.Rozvrh na týden od 18.1.2021 je zde:https://www.skolarajhrad.cz/wp-content/uploads/2021/01/Rozvrh-hodin-on-line-výuka-S-od-18.01.21.xlsx

Výuka od 11.1.2021 ONLINE

Výuka od 11.1.2021 bude ONLINE pro všechny žáky naší školy.Rozvrh na týden od 11.1.2021 je zde:https://www.skolarajhrad.cz/wp-content/uploads/2021/01/Rozvrh-hodin-on-line-výuka-L-od-11.01.21.xlsx

Kurz roubování

Termín kurzu je 22. a 23. ledna 2021. Přihláška a další informace jsou na www naší školy: Veřejnost/ Celoživotní vzdělávání/ Odborné krátkodobé kurzy/, nebo zde