Oznámení ředitele školy

Oznámení ředitele školy

Na základě usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 bude od pondělí 5. 10. 2020 probíhat na naší škole distanční výuka. Týká se pouze teoretického vyučování.
Odborný výcvik a odborná praxe učební budou ponechány v prezenční formě.
Distanční výuka je pro žáky povinná a bude probíhat podle stanoveného rozvrhu pro on‑line výuku.
PaedDr. Marek Kňažík, ředitel školy

Rozvrh on-line výuky sudý týden

Rozvrh on-line výuky lichý týden

 

Další aktuality