Oznámení ředitele školy

Oznámení ředitele školy

Na základě usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 bude od pondělí 5. 10. 2020 probíhat na naší škole distanční výuka. Týká se pouze teoretického vyučování.
Odborný výcvik a odborná praxe učební budou ponechány v prezenční formě.
Distanční výuka je pro žáky povinná a bude probíhat podle stanoveného rozvrhu pro on‑line výuku.
PaedDr. Marek Kňažík, ředitel školy

Rozvrh on-line výuky sudý týden

Rozvrh on-line výuky lichý týden

 

Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli