Profesn kvalifikace a kurzy pro zjemce

Profesn kvalifikace a kurzy pro zjemce

Dal vzd?lvn
St?edn zahradnick kola Rajhrad, p.o.

Adventn a vno?n floristika

dvoudenn kurz v rozsahu 20h
Termn: 29. – 30.11. 2019
Cena: 2 500,-

Roubovn

dvoudenn kurz v rozsahu 16 h
Termn: 17. – 18.01. 2020
Cena: 1910,-K?

Florista

10denn kurz pro zskn profesn kvalifikace v?etn? zkouky (100h kurz + 10h zkouka)
Termn: 28.02. -28.03 2020
Cena: kurz 12 270,-K?
zkouka 5 400,-K?

?ez ovocnch d?evin

– dvoudenn kurz v rozsahu 16 h
Termn: 06.- 07.03. 2020
Cena: 1910,-K?

Jarn floristick semin?

jednodenn kurz v rozsahu 10h
Termn: 04.04. 2020
Cena: 1 580,-K?

P?stujeme zdravou zeleninu

t?denn kurz v rozsahu 18h (mono i jednotliv?)
Termn: 18.04. 2020, 16.05. 2020, 23.05. 2020
Cena: 1 500,- K?

Svatebn semin?

dvoudenn kurz v rozsahu 20h
Termn: 12. 13.06. 2020
Cena: 2 570,-K?

Ostatn kurzy pro zskn profesn kvalifikace  drba ve?ejn zelen?, Zahradnick prce, Sadovnk, kolka?, Kv?tin?  v pr?b?hu roku dle zjmu

Obsluha motorov pily, Obsluha k?ovino?ezu

b?ezen 2020

Bli informace:www.skolarajhrad.cz – Centrum celoivotnho vzd?lvn

Kontaktn osoba: Mgr. Iveta Motlov
motlova@skolarajhrad.cz,
tel.: 547428204,
mob.: 727827763

St?edn zahradnick kola Rajhrad, p?sp?vkov organizace
Masarykova 198
664 61 Rajhrad
www.skolarajhrad.cz

Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli