Ubytování pro školní rok 2019/2020

Ubytování pro školní rok 2019/2020

Nástup k ubytování na domov mládeže pro školní rok 2019/2020 je 01. 09. 2019 od 17.00 hod. do 21.00 hod. nebo 02.09. 2019 od 6.30 do 7.30 hod.

Při nástupu k ubytování na domov mládeže každý žák odevzdá:

 • Potvrzení o zaplacení zálohy na ubytování ve výši 1800,-Kč (výpis z účtu, složenka) – 900,-Kč /měsíc září a 900,- je záloha po celou dobu studia na naší škole.
  Zálohu na ubytování nelze zaplatit na místě (v neděli je pokladna školy uzavřena).
  Je nutné platbu zaslat převodem na účet: 32037641/0100, variabilní symbol: 3. datum narození dítěte.
  Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte pro přehlednější dohledávání.
  Vše musí být řádně uhrazeno ještě před nástupem Vašeho dítěte na domov mládeže, nejpozději do 30.8.2019.
 • 1x průkazkové foto – týká se 1. ročníků.
 • Potvrzení o seznámení s Vnitřním řádem domova mládeže
 • Souhlas s vycházkami
 • Potvrzení příjezdového dne na domov mládeže
 • Souhlas s prohlášením zákonného zástupce nebo souhlas s prohlášením zletilého žáka
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli