„Rostlinolékařství – obor budoucnosti“ – naše žákyně opět sbíraly úspěchy v Praze

„Rostlinolékařství – obor budoucnosti“ – naše žákyně opět sbíraly úspěchy v Praze

Dne 29.9.2021 proběhlo v Národním zemědělském muzeu v Praze slavnostní vyhlášení
4. a 5. ročníku soutěže „Rostlinolékařství – obor budoucnosti“, který je realizován v rámci programu Ministerstva zemědělství za součinnosti České asociace ochrany rostlin,
České akademie zemědělských věd a farmou Jiřího Michalisky.
4. ročníku projektu se zúčastnilo 25 žáků z 12 zemědělských škol a gymnázií.
S praktickou prací na téma „Škodlivý organismus rostlin a navržená ochranná opatření“ získaly žákyně Veronika Pešková 2. místo a Lucie Lengálová 3. místo. Lucka si navíc odnesla ocenění v kategorii sociální sítě.
5. ročníku se zúčastnilo 29 žáků z 12 zemědělských škol a gymnázií.
Za úvahu na téma „Je rostlinolékařství důležité?“ si odnesla ocenění 3. místem Kristýna Kovaříková. Zvláštní cenu za prezentaci práce na sociálních sítích získaly Alena Kabelková a Kristýna Kovaříková. Po předání diplomů a ocenění autorům vítězných prací následovala beseda s žáky a učiteli.
Ing. Vladimír Řehák, CSc., předseda ČSR, vyhlásil 6. ročník soutěže „Rostlinolékařství – obor budoucnosti“.
Žáci si poté prohlédli výstavu „Lékaři rostlin“ a další expozice Národního zemědělského muzea.
Jana Pavlačková

Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli