Aktuality

Přednáška „Rostlinolékařství“ – Implementace KAP JMK II, klíčová aktivita: KA05-6

Ve čtvrtek 30.9.2021 jsme přivítali v aule naší školy doc. Mgr. Ing. Evu Hrudovou, Ph.D.
z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Paní docentka zahájila přednášku mottem: „ Pacientem lékaře je člověk, pacientem zvěrolékaře je zvíře, pacientem rostlinolékaře je rostlina“….
Objasňovala, že rostlinolékařská péče je důležitým a významným atributem nejen pro zabezpečování zdraví rostlin a rostlinných produktů jako základních zdrojů pro výrobu bezpečných produktů a potravin, ale také respektuje zdraví lidí, zvířat a ochranu základních složek životního prostředí. Přesto ale ve společnosti vzrůstá averze vůči ochraně rostlin
a zemědělství obecně právě ve vztahu k životnímu prostředí.
Motivovala nás k hlubšímu studiu této problematiky, protože u příkladu fytopatogenních hub na rostlinách někdy neexistuje nebo je málo účinná dostupná biologická či chemická ochrana.
Kromě toho, že nám zodpověděla všechny naše dotazy k problematice ochrany rostlin, rozdala nám letáčky ke studiu rostlinolékařství na Mendlově univerzitě v Brně, tužky
a sladkosti…
Jako poděkování jsme paní docentce předali kytičku.
Přednášky se zúčastnili žáci 3. a 4.ročníku oboru vzdělání Zahradnictví, žáci nástavbového studia a odborní učitelé naší školy.
Děkujeme za zajímavou besedu a určitě někdy příště na shledanou.

Další aktuality

Exkurze do CHKO Pálava třídy 1.E

V pondělí 15. 4. 2024 třída 1.E vyjela zájezdovým autobusem na exkurzi do chráněné krajinné oblasti Pálava. Lokalita leží uprostřed prastaré kulturní krajiny jižní Moravy,

Otvírání JARA, Praha

Z pražské floristické soutěže Otvírání JARA v PVA EXPO PRAHA – výstaviště Letňany vezeme krásné 4. místo.Naše žákyně Lucie Žurovcová ze třídy 3.Z4 vybojovala 1.