Slavnostní zahájení nového školního roku.

Slavnostní zahájení nového školního roku.

Dnes proběhlo v aule naší školy slavnostní zahájení školního roku. Měli jsme vzácné hosty, hejtmana Jihomoravského kraje pana JUDr. Bohumila Šimka a starostu města Rajhradu pana Mgr. Františka Ondráčka. V příjemné atmosféře jsme pobesedovali, představili jsme si žáky 1. ročníků, vyslechli jsme písničku našich žákyň v téměř profesionálním provedení. Pan hejtman popřál všem úspěšný a klidný školní rok 2020 – 2021. Děkujeme vzácným hostům za návštěvu. I my přejeme všem našim žákům a zaměstnancům školy, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v nastávajícím školním roce.

Autor foto: JMK

Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli