Search
Close this search box.

9. evropský šampionát mladých zahradníků 20. – 25. 8. 2018 Rajhrad

Termín konání soutěže: 20. 8. – 25. 8. 2018

Místo: areál Střední zahradnické školy v Rajhradě

Pořadatelé

 • Arbeitsgemeinschaft Europäischer Gartenbaulehrerinnen und Gartenbaulehrer (AG)
 • Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace (SZaŠ)

Očekávaný počet soutěžících

 • 90 účastníků z cca 20 zemí Evropy

Záštitu nad akcí převzal

 • Ministr zemědělství ČR Ing. Miroslav Toman, CSc.
 • Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek

Poslání mistrovství Evropy mladých zahradníků

Smyslem evropské zahradnické soutěže je:

 • Dát možnost studentům setkávat se v rámci zahradnických škol EU
 • Dát mladým zahradníkům možnost vzájemného srovnávání a výměny zkušenosti
 • Umožnit jim poznávat významné zahradnické podniky v zahradničí
 • Zprostředkovat mladým zahradníkům poznávání kultury jednotlivých zemí

Systém soutěže a hodnocení

 • Celá soutěž zahrnuje 15-18 zahradnických úkolů
 • Soutěž probíhá v anglickém a německém jazyce
 • Soutěž hodnotí mezinárodní komise
 • Studenti pracují samostatně částečně v národních a částečně v mezinárodních skupinách za účelem vzájemné spolupráce
 • Každý studen získává v jednotlivých disciplínách body pro svůj tým
 • Hodnocení je založeno na součtu bodů všech členů týmů ze všech disciplín
 • Na konci soutěže proběhne vyhodnocení pořadí týmů

Partneři šampionátu

 • Hlavní partner: Jihomoravský kraj, ministerstvo zemědělství ČR
 • Ostatní partneři:
  • Mediální partner: Profipress, s.r.o. (vydavatel odborného zahradnického tisku)
  • Hospodářská komora a ostatní odborná společenstva
  • Zahradnické podniky v JMK a zemích EU
  • Mendelova univerzita – Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě

Průběh 9. šampionátu mladých zahradníků

1. den _20.8.2018

Šampionát byl slavnostně zahájen v zasedacím sále KÚ JMK za přítomnosti zástupců kraje, ministerstva zemědělství a presidenta AG.

Poté se soutěžící přemístili do areálu SZaŠ Rajhrad, kde v aule školy proběhlo losování mezinárodních týmů.

2. den 21.8.2018

První soutěžní den jsme zahájili společným focením.

Poté soutěžili účastníci v mezinárodních týmech v šesti soutěžních disciplínách: řízkování jehličnanů, poznávání 4-mi smysly, mechanizaci, poznávání suchých plodů, jízdě zručnosti a agrochemii.

Při odpolední kulturní akci navštívila většina účastníků město Mikulov, kde byla zorganizována průvodcem komentovaná prohlídka historických částí města a zámeckého parku.

V rámci večerního programu představila první polovina týmů oblast, ze které přijela. Na závěr vystoupil tým ČR s cimbálovou kapelou „Višňa“.

3. den 22.8.2018

V tomto dni soutěžili národní týmy až do podvečerních hodin ve dvou hlavních disciplínách: GaLaBau a Floristika. Při večerním programu představila své oblasti druhá polovina týmů a pro stmelení všech účastníků následovaly teambuildingové hry.

4. den 23.8.2018

Tento den soutěžily opět národní týmy ve zbývajících šesti disciplínách: poznávání semen, ochrana rostlin, přepichování, výsadba misky, výsadba stromu a roubování. Večer jsme opět hráli teambuildingové hry. Večerní aktivity jsme zpestřili grilováním.

5. den 24.8.2018

Odpočinkový den strávili účastníci na výletech. Jedna skupina v Moravském Krasu a druhá v Lednicko-Valtickém areálu. Na závěrečném galavečeru proběhlo vyhlášení výsledků, odměnění výsledných týmů a předání symbolu soutěže představitelům další pořádající země.

6. den 25.8.2018

Během soboty se všichni účastníci, obohaceni o nové poznatky a přátele, rozjeli zpět do svých domovů. Děkujeme, spojená Evropa zůstane v našich srdcích.

Další soutěže, kterých jsme se zúčastnili: