Search
Close this search box.

Aktuality

Týden vysokoškolákem na „Přírodě“ Univerzity Palackého v Olomouci

Naši žáci Monika Dufková (4.E), František Matula (4.E), Ondřej Matouš (4.E) a Daniela Komárková (3.E) se na týden stali studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci.
V týdnu od pondělí 3.10. do 7.10. jme se vydali na cestu poznání vysokoškolského života na Univerzitu Palackého v Olomouci. Během tohoto týdne jsme se dostali pro středoškoláka nezmapované vody běžného života vysokoškoláka. Do projektu Týden vysokoškolákem na Přírodě se dostalo 45 žáku třetích a čtvrtých ročníků, kteří byli rozděleni do pěti různých přírodovědných zaměření. Tyto skupiny byly zaměřené na biologii a ekologii, fyziku, chemii, matematiku a informatiku a na vědy o zemi. Z naší školy se dostali Monika Dufková (4.E), Ondřej Matouš (4.E) a Daniela Komárková (3.E) do skupiny Biologie a ekologie, František Matula (4.E) si zvolil fyziku.
V pondělí 3. 10. nám celý program začal v 9:15 v hlavní budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na ulici 17. listopadu, kde nás pořadatelé vyzvedli a vzali do konferenční místnosti na děkanátu v nejvyšším patře budovy, kde jsme vyřídili zbývající papírování pro zahájení tohoto projektového týdne. Po vyřízení papírování jsme se přemístili na prohlídku budovy všemi patry, přičemž každé patro představovalo jednotlivé přírodovědné odvětví, kterým se univerzita zabývala. Jakmile nám prohlídka skončila, vydali jsme se do Menzy na oběd, který byl vždy vynikající a v rámci projektu nám byl zaplacen univerzitou, stejně tak jako ubytování. Po obědě jsme se rozdělili do našich skupin
a odkráčeli jsme na naši první přednášku na katedře Zoologie. Přednáška byla o životních strategiích živočichů. Překvapilo nás, že stejné téma, ovšem méně podrobně, probíráme ve škole. Přednášce jsme rozuměli a často věděli odpovědi.
Po ukončení prvního dne programu jsme byli ubytováni na koleji Generála Svobody, nachází se naproti univerzitě v těsné blízkosti řeky Moravy. Na ubytování v buňkovém systému o dvou pokojích na buňku se společnou koupelnou, toaletou a lednicí jsme si rychle zvykli, naštěstí jsme byli ubytováni vedle slušně vychovaných lidí, kteří se chovali hezky. V pokoji jsme měli dvě postele, skříň, stůl s televizí a balkon s výhledem na Moravu.
V úterý jsme měli program v Holasicích, kam byl směřován i celý zbytek týdne. Zavedli nás na katedru Botaniky, kde nám ukázali skleníky, viděli jsme tam masožravé rostliny (např.láčkovka), poté nám ukázali prostor, kde skladují herbáře studentů. Nakonec jsme mikroskopovali.
Ve středu jsme opět vyrazili do Holasic, ale tentokrát na katedru chemické biologie, katedru experimentální biologie a do laboratoře růstových regulátorů. Na katedře nám ukázali experiment a tekutý dusík. Viděli jsme různé přístroje.
Předposlední den projektu jsme strávili znova v Holasicích, ovšem tentokrát na katedře Ekologie a životního prostředí, která nás oslovila nejvíc. V rámci prohlídky katedry jsme mohli vidět mnohé živočichy, ať už živé, jako například želvy nádherné, či také velké množství expedic. Krom prohlídky jsme se zúčastnili několika přednášek.
Ať už to bylo představení několika významných osobností z historie ochrany přírody,
tak i krátkou prezentaci v rámci představení katedry a dozvěděli jsme se také o geneticky upravených rostlinách, které nám byly i ukázány o tom, jak se upravují, co ještě je považováno za genetickou modifikaci a co už není a jaký je na GMO pohled ze strany zákona. Jako názorná ukázka nám by ukázán šlechtěný brutnák, který byl upraven tak aby obsahoval více léčivých a méně toxických látek. Za nás můžeme říci, že právě zde jsme byli nejblíže naším zájmům, a právě tento den nás oslovil nejvíce.
Poslední projektový den jsme hned z rána zahájili papírováním. Pro organizátory jsme vyplňovali zpětnou vazbu a dostávali potvrzení o účasti a pak následoval poslední
a zkrácený program na katedře biofyziky. Byli jsme na přednášce, představovali nám přístroje, se kterými tam pracují, a na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jaké je to být v úplné tmě. Zároveň to bylo v nejmenší učebně na univerzitě.
Za nás byl projekt vydařený a pomohl nám s volbou vysoké školy, nyní už víme, co můžeme od vysoké školy očekávat a jaký je vysokoškolský život. Na tuhle zkušenost budeme společně ještě dlouho vzpomínat a doporučujeme ostatním žákům, aby si to, pokud budou mít tu možnost, zkusili.
Monika Dufková, Ondřej Matouš, František Matula a Daniela Komárková. 

Obr. 1 – Budova PřF UPOL – František Matula – 7.10. 2022 , Obr. 2 – Katedra experimentální fyziky UPOL – 6.10. 2022 , Obr. 3 – Monika Dufková – Katedra ekologie a životní prostředí UPOL – 6.10. 2022 , Obr. 4 – Daniela Komárková – Katedra ekologie a životní prostředí UPOL – 6.10. 2022 

Další aktuality