Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků

Výsledky 3.kola přijímacího řízení - 41-52-H/01 Zahradník

Poř.č. Evid. číslo Prospěch ZŠ Soutěž Body celkem
1
2
3
Rajhrad PaedDr. Marek Kňažík, ředitel školy

Seznam přijatých žáků - 3.kolo přijímacího řízení - 41-52-H/01 Zahradník

Poř.č. Evid. číslo
1
2
3
Poučení: Svůj úmysl se vzdělávat v daném oboru vzdělání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
Pokud nebude lhůta dodržena, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
Rajhrad PaedDr. Marek Kňažík, ředitel školy