Search
Close this search box.

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých žáků

Výsledky 1.kola přijímacího řízení - 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Výsledky 2.kola přijímacího řízení - 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Seznam přijatých žáků - 1.kolo přijímacího řízení - 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Seznam přijatých žáků - 2.kolo přijímacího řízení - 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Poučení:
Svůj úmysl se vzdělávat v daném oboru vzdělání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud nebude lhůta dodržena, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Výsledky 1.kola přijímacího řízení - 41-44-M/01 Zahradnictví

Seznam přijatých žáků - 1.kolo přijímacího řízení - 41-44-M/01 Zahradnictví

Poučení:
Svůj úmysl se vzdělávat v daném oboru vzdělání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud nebude lhůta dodržena, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Výsledky 1.kola přijímacího řízení - 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Seznam přijatých žáků - 1.kolo přijímacího řízení - 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Poučení:
Svůj úmysl se vzdělávat v daném oboru vzdělání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud nebude lhůta dodržena, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Výsledky 1.kola přijímacího řízení - 41-44-L/51 Zahradnictví - nástavba

Výsledky 2.kola přijímacího řízení - 41-44-L/51 Zahradnictví - nástavba

Seznam přijatých žáků - 1.kolo přijímacího řízení - 41-44-L/51 Zahradnictví - nástavba

Seznam přijatých žáků - 2.kolo přijímacího řízení - 41-44-L/51 Zahradnictví - nástavba

Výsledky 1.kola přijímacího řízení - 41-52-H/01 Zahradník

Výsledky 2.kola přijímacího řízení - 41-52-H/01 Zahradník

Seznam přijatých žáků - 1.kolo přijímacího řízení - 41-52-H/01 Zahradník

Seznam přijatých žáků - 2.kolo přijímacího řízení - 41-52-H/01 Zahradník

Poučení:
Svůj úmysl se vzdělávat v daném oboru vzdělání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud nebude lhůta dodržena, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.