Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1, Španělsko, Barcelona

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1, Španělsko, Barcelona

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1 pro obor vzdělání Ekologie a životní prostředí – mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě, Španělsko, Barcelona,
od 25.6.2021 do 17.7.2021.
Kritéria výběrového řízení:
1. Odborné znalosti                                                     25 bodů
2. Jazykové znalosti a schopnost komunikace      25 bodů
3. Studijní výsledky                                                      25 bodů
4. Omezené příležitosti (sociální)                             25 bodů
Vybráno bude 15 žáků s nejvyšším bodovým ziskem + 2 náhradníci.
Zájemci o účast na mobilitě projektu vyplní přiloženou přihlášku (Přihláška)
a odešlou do středy 5.5.2021 na e-mailovou adresu: motlova@skolarajhrad.cz
Rajhrad 20.4.2021

Další aktuality

Testování žáků

Současná epidemiologická situace v ČR je velice vážná a v nejbližších dnech a týdnech není možné očekávat výraznější zlepšení. Velice vážná je však i současná