„Adapťák“ nové třídy ekologů 1.E

„Adapťák“ nové třídy ekologů 1.E

Nový školní rok začínáme adaptačními pobyty nově nastupujících žáků. Dnes 4.září měla 1.E štěstí na počasí. Už samotné slunce předznamenalo pozitivní atmosféru. Žáci během mnoha seznamovacích a komunikačních her vytvářeli různé skupinky, ve kterých se museli domlouvat na strategiích. Všichni byli vstřícní, aktivně se zapojovali a ve skupinkách spolupracovali. Dnešní „adapťák“ zajisté přispěje ke stmelení kolektivu a dobré atmosféře ve třídě.Další aktuality