„Adapťák“ nové třídy ekologů 1.E

„Adapťák“ nové třídy ekologů 1.E

Nový školní rok začínáme adaptačními pobyty nově nastupujících žáků. Dnes 4.září měla 1.E štěstí na počasí. Už samotné slunce předznamenalo pozitivní atmosféru. Žáci během mnoha seznamovacích a komunikačních her vytvářeli různé skupinky, ve kterých se museli domlouvat na strategiích. Všichni byli vstřícní, aktivně se zapojovali a ve skupinkách spolupracovali. Dnešní „adapťák“ zajisté přispěje ke stmelení kolektivu a dobré atmosféře ve třídě.Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli