Navštívili jsme farmu Ráječek

Navštívili jsme farmu Ráječek

V úterý 24.května 2022 se žáci třídy 2. ZA v rámci odborného výcviku zúčastnili exkurze na farmu Ráječek.
Je to typicky česká firma sídlící na břehu řeky Svratky v brněnském Komárově. Jsou to největší pěstitelé salátu na Moravě. K salátu přibyla ještě rajčata. Farma hospodaří podle standardů GAP (Good Agriculture Practice) a v režimu IPZ. To znamená zodpovědný
a šetrný vztah k půdě. Rajčata rostou hydroponicky ve fóliovníku. Ušetří se 80 % vody oproti konvenčnímu pěstování, 100% herbicidů při celém procesu pěstování. Používá se biologická ochrana, s opylováním pomáhají čmeláci. A veškerá dešťová voda zachycená z povrchu fóliovníku se využívá na zalévání.
Byli jsme seznámeni s nejmodernějšími technologiemi pěstování zeleniny u nás.

Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli