Třídní schůzky rodičů žáků nastupujících od 1. 9. 2021 do 1. ročníků

Třídní schůzky rodičů žáků nastupujících od 1. 9. 2021 do 1. ročníků

Třídní schůzky rodičů (zákonných zástupců) žáků nastupujících od 1. 9. 2021
do 1. ročníku se budou konat v pondělí  28. 6. 2021 v aule naší školy (3. patro nová budova) podle rozpisu:
16:00 hod. Zahradnictví – čtyřletý  obor vzdělání s maturitní zkouškou
16:00 hod. Zahradník – tříletý obor vzdělání s výučním listem
17:00 hod. Ekologie a životní prostředí – čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou
17:00 hod. Přírodovědné lyceum – čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou
Z důvodu stávající epidemiologické situace prosíme a žádáme o účast pouze jednoho zákonného zástupce. Děkujeme za pochopení.
Zájemci o ubytování na domově mládeže, kteří doposud nepodali přihlášku, se dostaví na DM mezi 15-16 hod. nebo po třídních schůzkách. Kapacita domova mládeže je omezena.
Děkujeme a těšíme se na Vás!Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli