Search
Close this search box.

Zahradnictví nástavba

Popis oboru

KKOV:41-44-L/51
Délka vzdělávání:2 roky
Základní podmínky pro přijetí:

Podrobná kritéria přijímacího řízení

Obor vzdělání je určen pro:dívky i chlapce
Způsob ukončení vzdělávání:maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou
Získané certifikáty:vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika oboru vzdělání

Při studiu je kladen velký důraz na všeobecně vzdělávací předměty, aby byli žáci připraveni úspěšně zvládnout společnou část maturitní zkoušky. Odborné předměty jsou dále rozvíjeny a zaměřeny do dvou oblastí – floristický design a sadovnická tvorba. Důraz je kladen i na ekonomické vzdělávání.

Uplatnění absolventů

Absolvent je po úspěšném ukončení studia připraven tak, aby mohl řídit svěřený zahradnický úsek, podnikat v zahradnickém oboru, vytvářet floristické práce, navrhovat úpravy a zakládání zahrad a parků, pracovat v obchodních službách, působit v projekci a údržbě veřejné zeleně
a v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Může pokračovat ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole.

Učební plán

Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník
Český jazyk a literatura44
Anglický jazyk44
Společenské vědy11
Matematika33
Informační a komunikační technologie11
Tělesná výchova22
Chemie2
Biologie a ekologie2
Geodézie2(1)
Zahradnická mechanizace1
Zahradní stavby1
Ovocnictví12
Zelinářství22
Květinářství22
Sadovnictví22
Rostlinolékařství11
Ekonomika22
Vinohradnictví1
Floristický design, nebo
Sadovnická tvorba
23
Matematický seminář2
CELKEM3334