Zahradnictví

Obor vzdělání s maturitní zkouškou

Popis oboru

KKOV:41-44-M01
Délka vzdělávání:4 roky
Základní podmínky pro přijetí:

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Předložení posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou
    školní docházku

4. Dosažený prospěch z 1. pololetí předposledního absolvovaného ročníku ZŠ:
    • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
    • Maximální počet bodů je 50

5. Školní přijímací zkouška
    • Test všeobecných znalostí – hodnoceno 0-30 bodů
       Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne nejméně 15 bodů

6. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

Podrobná kritéria přijímacího řízení

Obor vzdělání je určen pro:dívky i chlapce
Způsob ukončení vzdělávání:maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou
Získané certifikáty:vysvědčení o maturitní zkoušce
řidičský průkaz sk. T (zdarma)
a B (úhrada se slevou)

Charakteristika oboru vzdělání

Obsah výchovy a vzdělávání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia kvalifikovaně vykonávat činnosti které vymezuje profil absolventa. Po vykonání maturitní zkoušky se také mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Základní odborné učivo umožňuje žákům, aby si osvojili na vědeckém základě zevšeobecněné širší vědomosti dlouhodobě platné, dále nezbytné obecné dovednosti a návyky, zejména logického myšlení a správné pracovní metody. Specifické odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů v nových technických, technologických a ekonomických podmínkách. Proto i učební plán především v rámci kategorie výběrových předmětů je volně koncipovaný a umožňuje zaměření studia podle požadavků zahradnické praxe a aktuálního stavu na trhu práce.

Uplatnění absolventů

Absolvent tohoto oboru je schopen uplatnit se jako: zahradnický technik, pracovník v obchodních službách, vazač a aranžér květin, pracovník na úsecích ochrany a tvorby životního prostředí, pracovník pozemkových a katastrálních úřadů, podnikatel v úseku projektování a údržby zeleně, podnikatel na úseku zahradnických služeb, pracovník státní správy na referátech životního prostředí a ekologie, učitel odborné výchovy v zemědělských a zahradnických školách, v návaznosti na splnění dalších kvalifikačních požadavků.

Součástí vzdělávání je výuka a výcvik řízení motorových vozidel skupiny T (traktory) a skupiny B (pro žáky se slevou).

Učební plán

Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Český jazyk a literatura3223
Cizí jazyk3444
Společenské vědy2111
Biologie a ekologie2(1)2(1)11
Fyzika21
Matematika3233
Informační a komunikační technologie22
Tělesná výchova2222
Chemie2(1)1(1)1
Ekonomika121
Základy zahradnictví22
Motorová vozidla2
Geodézie2(1)
Zahradnická mechanizace211
Rostlinolékařství2(1)3(1)
Ovocnictví1211
Květinářství1222
Sadovnictví a projektování2222
Zelinářství22
Floristika2(1)2(1)2(1)1(0,5)
Školkařství2
Zahradní stavby1
Vinohradnictví1
Odborná praxe učební3333
Vyučovací předmět33343334