Search
Close this search box.

Zahradník

Popis oboru

KKOV:41-52-H/01
Délka vzdělávání:3 roky
Základní podmínky pro přijetí:

Podrobná kritéria přijímacího řízení

Obor vzdělání je určen pro:dívky i chlapce
Způsob ukončení vzdělávání:závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání:střední vzdělání s výučním listem
Získané certifikáty:výuční list
řidičský průkaz sk. B (za úhradu)

Charakteristika oboru vzdělání

Osvojení základních prací ve všech zahradnických oborech – zelinářství, květinářství, ovocnářství, sadovnictví, vázání a aranžování květin. Množení, výstavba, ošetřování, hnojení a ochrana před škodlivými činiteli při pěstování rostlin ve sklenících a ve volné půdě. Realizace sadovnických úprav a jejich údržba. Zhotovování běžných vazačských výrobků. Znalost základů obchodní činnosti, podnikání a vedení menších zahradnických podniků.

Uplatnění absolventů

Obor vzdělávaní připravuje absolventy pro výkon povolání zahradník – zahradnice. Absolventi oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového oboru Zahradnictví. Vzdělávání probíhá formou denního studia a je ukončeno maturitní zkouškou.

Učební plán

Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník
Český jazyk a literatura222
Cizí jazyk222
Společenské vědy111
Matematika211
Tělesná výchova111
Biologie a ekologie11
Chemie1
Fyzika1
Informační a kom. technologie111
Základy zahradnictví2
Zahradnická mechanizace1
Květinářství212
Sadovnictví122
Zelinářství121
Ovocnictví122
Floristika2(1)
Ekonomika2
Psychologie a technika prodeje1
Odborný výcvik151515
CELKEM343433