Search
Close this search box.

Aktuality

3.PL na exkurzi v Kaprálově mlýně

Dne 19. 9. 2023 jsme se my, žáci třetího ročníku přírodovědného lycea, vydali do CHKO Moravský kras navštívit Kaprálův mlýn – areál, kde se pořádají vzdělávací a zábavné programy pro žáky, děti či skauty, nebo se zde provádí různé výzkumy prováděné odborníky.
Na místo jsme se z velké části dopravili autobusem a poté šli přes krásný les, kde jsme se mohli naladit na atmosféru přírody. Když jsme došli k mlýnu, před námi se objevila bílá budova obklopena zídkou. Uvnitř to bylo udržované a čisté, posezení a hřiště kolem budovy pro malé i velké nesmělo chybět. Na jednom z těchto posezení jsme dostali poučnou a zajímavou historickou přednášku od průvodce Tomáše Kozla. Dozvěděli jsme se jak byl Kaprálův – původně Horní mlýn, založen a jak zde pobýval vynálezce Aleš Kaprál.
Poté jsme se přesunuli dovnitř budovy, která byla velmi ekologicky zařízena, jak nám průvodce Tomáš vysvětlil před jídelnou v průchodu, který kdysi sloužil jako vchod na nádvoří. Dál nás čekala desetiminutová přestávka na svačinku a pak šup do technické místnosti s čerpadly, filtry a měřidly, kde nám ve stručnosti bylo vysvětleno jak vše funguje.
Náš průvodce nás zavedl do velkého sálu, kde byly židle, projektor a stolní tenis. Zde si pro nás připravili tři pokusy, a tak se třída rozdělila na tři skupiny, která si každá vybrala jeden experiment. První pokus se týkal výpočtu spotřeby energie na sprchování, nebo-li kolik by se ušetřilo, kdyby se využila technologie ‚recyklování‘ vody v koupelně. V druhém pokusu si člověk mohl vyzkoušet jaká námaha a kolik energie se spotřebuje na ohřev varné konvice a dalších věcí. No a na závěr jste se mohli, pokud jste si vybrali třetí pokus, dozvědět něco o tepelném čerpadle využívající k výnosu tepla pomocí cyklu vody přes změny tlaku a skupenství.
Celé vysvětlování a provádění v praxi nám zabralo asi hodinku a na závěr si každá skupina připravila prezentaci, aby svoje zážitky a znalosti mohli předat ostatním spolužákům. Po tom všem, celý vyčerpaní a hladoví, přišla obědová pauza, kde jsme se mohli jít projít ven na čerstvý vzduch a něčeho se najíst.
Pak jsme se vrhli na tu zábavnější část – hru a finance. Pravidla byla jasná: máte k dispozici dům, devadesát tisíc korun ročně a cílem bylo přestavět domek tak, aby byl co nejúspornější, a to jak ekonomicky, tak finančně. Vše se zapisovalo do Excelu, kde jsme mohli vidět stav našich financí a dluhů. Bylo šokující, kolik energie a peněz za pět let ušetříte, a to stačí svůj dům pouze zateplit.
Můj tým hru bohužel nevyhrál, ale musím uznat, že toto bylo pro mě velmi poučné a svým způsobem i zábavné. Tak snad to tak bude i v realitě. No, a tím naše exkurze skončila. O dvou propáslých autobusech se raději zmiňovat nebudu a budu se těšit na další exkurzi.
AUTOR Lenka Lejsková 3.PL

http://www.kapraluvmlyn.cz/?idc=379

Další aktuality