Beseda o Evropské unii online

Beseda o Evropské unii online

Tento týden se třída 2. NS zúčastnila obecné přednášky,  kterou zorganizovalo brněnské Eurocentrum ve spolupráci se Zastoupením Jihomoravského kraje při EU v Bruselu. Hlavní náplní přednášky byla činnost JMK v EU, instituce EU, fungování EU, mýty a fakta o EU, příležitosti pro mládež a další zajímavá témata, která souvisejí s tematickým celkem ČR a okolní svět v našem školním vzdělávacím programu pro předmět Společenské vědy. Některé další části besedy jsou uvedeny na obrázcích:

Další aktuality