Beseda o Evropské unii online

Beseda o Evropské unii online

Tento týden se třída 2. NS zúčastnila obecné přednášky,  kterou zorganizovalo brněnské Eurocentrum ve spolupráci se Zastoupením Jihomoravského kraje při EU v Bruselu. Hlavní náplní přednášky byla činnost JMK v EU, instituce EU, fungování EU, mýty a fakta o EU, příležitosti pro mládež a další zajímavá témata, která souvisejí s tematickým celkem ČR a okolní svět v našem školním vzdělávacím programu pro předmět Společenské vědy. Některé další části besedy jsou uvedeny na obrázcích:

Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli