Střední zahradnická škola Rajhrad

, příspěvková organizace

Tvoříme krásu...

fotogalerie
svátek má: Adéla

Kurz vázání a aranžování květin – Florista

Kurz vázání a aranžování květin – Florista

Zahájení kurzu Vázání a aranžování květin (Florista) – 25.září 2015 . Podrobnější informace najd...více

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2015/2016 se koná v úterý 01.09. 2015 v 08.00 hodin v budově Střední zah...více

Harmonogram komisionálních zkoušek za školní rok 2014/2015 - jmenování komisí

Předmět: Matematika Komise: Mgr. Zora Gerguri – předseda In...více

Školní prodejna nabízí

Školní prodejna nabízí

Školní prodejna nabízí do letošní jarní sezony široký výběr letniček a balkonových rostlin, zelenin...více

Úvodní strana

Vážení žáci, vážení rodiče,

vítáme Vás na webových stránkách vzdělávacího subjektu Střední zahradnické školy Rajhrad.

Naše škola je největší zahradnickou školou v Jihomoravském kraji a významnou střední zahradnickou školou v ČR, jejíž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Poskytuje veřejnosti širokou nabídku vzdělávacích a jiných zahradnických služeb. Vzdělávací programy, které se nyní ve škole realizují, na sebe vzájemně navazují, a tak žáci mají možnost si vybrat z široké a přitom ucelené nabídky naší školy. Velkou výhodou této široké nabídky je její prostupnost, tzn. že žáci mohou v průběhu studia snadněji měnit zvolený obor vzdělání tak, jak to odpovídá vývoji jejich potřeb a schopností. škola-rajhrad

Vzhledem ke skutečnosti, že naše škola úzce spolupracuje se zahradnickými školami v rámci celé EU a vzhledem k tomu, že se jedná o školu s bohatou a dlouholetou tradicí, kvalitními výchovně vzdělávacími výsledky a dobrou perspektivou dalšího uplatnění budoucích absolventů na našem i evropském trhu práce, jsem přesvědčen, že naše školské vzdělávací zařízení má nezastupitelné místo mezi školami nejen v Jihomoravském kraji.

Škola je také známá jako jedna z mála vzdělávacích institucí v oblasti středních škol, zabývajících se opomíjenou pedagogickou prací s žáky se specifickými poruchami učení. Pro zkvalitnění odborného růstu našich žáků byla založena v areálu školy na základě výzvy WFRS (světová organizace růžařských společností) Národní kolekce růží, v které je shromážděno zatím cca 200 českých odrůd.

Pro školní rok 2015/2016 nabízíme absolventům základních škol dvouleté až čtyřleté obory vzdělání a také obor nástavbového studia. Jako novinku v našem vzdělávacím portfóliu nabízíme zájemcům možnost dalšího vzdělávání ve zkráceném studiu oboru vzdělání Zahradník a Zahradnictví a získat tím další maturitní vysvědčení či výuční list.

Pevně věřím, že si z naší vzdělávací nabídky vyberete obor, který Vás zaujme a ve kterém najdete uplatnění. Mezi zaměstnavateli našich absolventů patří např. zahradnická centra firem Storge, Vonekl, Agro Brno Tuřany a jiné.

Abyste se k nám mohli podívat a na vlastní oči se přesvědčit, posoudit a porovnat, organizujeme pro širokou veřejnost prezentační akce,v rámci kterých se mohou případní zájemci o studium dovědět podrobné informace:

  • dny otevřených dveří v termínech:
    • 27.11. - 28.11.2015    9.00 - 18.00 hod.
    • 11.12. - 12.12.2015    9.00 - 18.00 hod.
    • 15.01. - 16.01.2016    9.00 - 18.00 hod.
  • návštěvu školy dle telefonické domluvy

Návštěvu naší školy si můžete domluvit na telefonních číslech:

  • 547 426 311
  • 547 428 204

e-mailem:

Těšíme se na Vás.
Za všechny pedagogické pracovníky Vás srdečně zve

PaedDr. Marek Kňažík, v. r.
ředitel SZaŠ Rajhrad

ŠKOLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE Facebook školy Commenius univ3 České ručičky benefit7 benefit7

Copyright © 2015 Střední zahradnická škola Rajhrad