Search
Close this search box.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Projekt 2011-2013

Projekt „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“

Program celoživotního vzdělávání NAEP Praha: Leonardo da Vinci
Typ projektu: Partnerství škol
Název projektu: „Gartenbau-Ausbildung in Europa“ („Zahradnické vzdělávání v Evropě“)
Délka trvání: 24 měsíců
Grant NAEP: 24 zahraničních mobilit
Jazyk komunikace: němčina
Cílová skupina: žáci 15-20 let, učitelé zejména odborných zahradnických předmětů

Partnerské instituce:

 1. Zentrum für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand V.o.G., Eupen, Belgie – koordinátor
 2. Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg / „Wolbecker Modell“, Münster, Německo
 3. Bildungszentrum Gartenbau Langenlois;Berufs-, Fach- und Meisterschule für Gartenbau, Langenlois, Rakousko
 4. Räpina Aianduskool, Räpina, Estonsko
 5. Zespol Szkol Ogrodniczych Im. St. Szumca w Bielsku-Bialej, Bielsko-Biala, Polsko
 6. Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 198, Rajhrad, Česká republika
 7. Munkagårdsgymnasiet, Tvååker, Švédsko
 8. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Celje, Slovinsko
 9. Gewerblich -industrielle Berufsfachschule Muttenz, Muttenz, Švýcarsko
 10. BBZ Niederlenz Schw. Gartenbauschule Niederlenz, Niederlenz, Švýcarsko
 11. TECOMAH l’Ecole de l’Environnement et du Cadre de Vie, Jouy-en-Josas Cedex, Francie
 12. Staatliche Gewerbeschule Chemie,Pharmazie,Agrarwirtschaft, Hamburg, Německo
 13. VM ASzK, Szakképző Iskola – Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola, Szentes, Maďarsko

Popis projektu:

Projekt „Zahradnické vzdělávání v Evropě” se zabývá výměnou informací o odborném zahradnickém vzdělávání na všech zúčastněných partnerských institucích, ale i mimo ně.

Projekt by chtěl zejména přispět k lepší kvalitě dalšího vzdělávání odborných učitelů zahradnictví i jejich žáků., k prohloubení a rozšíření evropské výměny a výběru nových vhodných míst (škol a zahradnických podniků) pro výměnné pobyty žáků. Jedním ze stěžejních úkolů projektu je pořádání odborných zahradnických soutěží jako je například „Evropské mistrovství mladých zahradníků”. Přímý podíl žáků na realizaci projektu zaručuje jejich fundovaný vhled do rozdílných odborných zahradnických postupů specifických pro danou zemi. Tím se také značně zvyšuje a zlepšuje jejich možnost uplatnění na evropském trhu práce.

Aktivity projektu:

k hlavním úkolům tohoto multilaterálního partnerství 13 evropských škol se zahradnickými obory patří realizace odborných soutěží, odborné (zejména praktické) výuky, dalšího vzdělávání učitelů, prohlídek, odborných exkurzí a jiných aktivit v rámci nejrůznějších oblastí tohoto „zeleného oboru“ – jako je např. floristika a aranžování rostlin, sadovnické úpravy včetně hřbitovních, dendrologie, přírodní parky, poznávání, pěstování a ochrana rostlin, zelinářství, ale i péče o zdraví, zvyšování výkonu, týmová práce aj. Díky uskutečněným mobilitám dojde k mezinárodní výměně dovedností a znalostí, vyhodnocení jejich výsledků a následnému využití či zohlednění ve vzdělávacích programech jednotlivých škol.

K hlavním produktům bude patřit internetová stránka o průběhu a výsledcích projektu, již existující lexikon odborných zahradnických termínů se rozšíří o další jazyky, rozšíří se i „Evropská zahrada Comenius“, projekt tímto navazuje na předchozí projekt Comenius 2009-2011.

Kontaktní osoba pro SOŠ zahradnickou a SOU Rajhrad: Mgr. Helena Badalová

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
Klíčová aktivita: KA03-4

Odborná zahradnická praxe v Belgii 20.9. - 3. 10. 2011

V září školního roku 2011/2012 se opět studentům naší školy vyskytla příležitost odjet do města Eupen v Belgii na odbornou zahradnickou praxi tentokrát v rámci projektu Leonardo da Vinci 2011-2013 „Zahradnické vzdělávání v Evropě“. Město leží kousek od hranic Belgie s Německem a Nizozemím. Praxe se konala od 20. 9. do 3. 10. 2011. Letos mohli využít tuto příležitost 4 žáci oboru zahradnictví.

Do Belgie jsme se tedy vydali jako čtyřčlenný tým. Dva studenti 2. ročníku (Marek Oujezdský a Pepa Malec) se rozhodli pro obor zelinářství, studenti 3. (Michal Dukát) a 4. ročníku (Eliška Sedlářová) se věnovali pokládání dlažeb.

Možná to zní jednoduše, mnoho lidí mi řeklo: ,,Proč jedeš do Belgie dělat něco, co můžeš dělat i tady?“ či reagovali stylem: ,,Dláždění? Taková podřadná práce?“ Ale omyl! Mnoho z nás si bohužel neuvědomuje, že v dnešní době jsou důležité moderní technologie a jejich inovace, které u nás určitě neuvidíte v takové míře, jako v zahraničí. Dále dnešní zahradník už není jen o motyce a sekačce, ale naopak by měl ovládat vše, např.i dláždění. Určitě také nemůžu vynechat možnost mluvení jiným jazykem a seznámení s novými lidmi. To byly hlavní důvody našeho rozhodnutí. I když jsme strávili v autobuse 14 hodin, stálo to za to :). Hned po příjezdu do Liége, vedlejšího velkého města, nám bylo jasné, že to nebude stejné, jako u nás. Vše bylo tak moderní a udržované. Lidé byli také jiní. Jakmile jsme dojeli do cílové zastávky – Eupen – ujala se nás skvělá učitelka zdejší školy, která se jmenuje Esther. Byla jako naše máma, která nám vše vysvětlila a ochotně ukázala. Následného dne začala naše praxe.

Marek s Pepou odjeli do sousedního města. Firma se jmenovala Bioland a byly zde skleníky se zeleninou. Kluci dělali spoustu věcí, jako např. sklizeň fíků, rajčat, paprik, cuket. Dále dělali i méně zábavné, ačkoliv velice důležité práce, např. odplevelení nebo zrytí záhonů. V sobotu jsme pracovali na trhu se zeleninou ve městě Aachen, které se nachází nedaleko Eupenu. Druhý týden odjeli kluci do vzdálenějšího města St. Vith a pracovali u jiné zelinářské firmy. Zde měli náročnější, avšak poučnější práci. Jednou z nich byla sklizeň brambor pomocí mechanizace. Kluci zde viděli, jaké stroje jdou k této práci použít a jak moc dokážou ušetřit čas i síly.

Já (Eliška) s Michalem jsme první den strávili ve škole ZAWM s jedním z našich šéfů. Christof je totiž mj. i učitel odborných předmětů. Zde jsme viděli, jakým způsobem se studenti učí. Věřte, že je to opravdu odlišné. Např. studenti nemají přestávky. Mají pouze jednu během dopoledne. Ovšem taky končí ve dvanáct hodin. Druhý den začala naše pravá praxe. Také jsme odjeli do jiného města, kde jsme s Christofem a Reném dláždili příjezdové cesty a chodníky k místním domům. O víkendech jsme viděli spoustu zajímavých věcí a míst, jako např. labyrint, zahradnictví, čokoládovnu, muzeum, národní park, dokonce i místní zábavy. Zúčastnili jsme se odborné exkurze do Koblenze a Aachenu. Poslední den jsme měli piknik s učiteli a vybranými studenty. Bylo to opravdu skvělé:) Měli jsme štěstí i na počasí. Po celou dobu jsme měli krásně jasnou oblohu. Nebudu Vám lhát, denně jsme pracovali 9 hodin, tudíž to bylo možná fyzicky náročnější, jak jsem ale říkala, stálo to za to. Zkušenosti, které jsme zde získali, jsou k nezaplacení. Ty Vám nikdo jen tak nedá. Takže studenti, pokud budete mít možnost, odjet kamkoliv do zahraničí na praxi, NEVÁHEJTE a jeďte! Uvidíte sami, nebudete litovat! 🙂

Eliška Sedlářová, 4. BM

Pobyt polských a slovinských žáků a učitelů, společná příprava na floristickou soutěž Victoria regia 20. 9. – 24. 9. 2011

První aktivitou naší školy v rámci projektu Leonardo da Vinci „Zahradnické vzdělávání v Evropě“ byla návštěva žáků a učitelů partnerských škol z Bielska-Biale (Polsko) a Celje (Slovinsko) na SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad. Dvě žákyně a dvě učitelky z Polska spolu se šesti slovinskými floristkami a jejich dvěma pedagogy absolvovali společnou odbornou floristickou přípravu s našimi žáky a odbornými učiteli. Hostům se věnovali učitelé odborných předmětů Dana Felklová, Ing. Pavla Plevová a Ing. Bohumil Zavadil. Mimo přípravy a pozdější společné účasti na floristické soutěži Victoria Regia si hosté v doprovodu našich žáků a učitelů prohlédli budovu školy, zejména novou učebnu vazačství a aranžování květin, byli přijati ředitelem školy a diskutovali o další spolupráci v rámci projektu Leonardo. Navštívili také výuku cizích jazyků a besedovali s českými žáky, shlédli rajhradský klášter a některé památky Brna (hrad Špilberk aj.).

Mgr. Helena Badalová

Návštěva zahradnické školy v rakouském Langenlois, účast na floristické soutěži Victoria Regia 21. 9. - 24. 9. 2011

Ve dnech 21. 9. až 24. 9. 2011 se tým naší školy ve složení dvou učitelů odborných předmětů Dany Feklklové a Ing. Bohumila Zavadila a žákyně Adély Murínové ze třídy 4. BM zúčastnil prvního setkání zástupců partnerských škol projektu Leonardo da Vinci »Zahradnické vzdělávání v Evropě« na zahradnické škole v hornorakouském Langenlois. Hlavní náplní této mobility bylo první seznámení účastníků projektu, projednání další spolupráce a společná účast na floristické soutěži Victoria Regia.

Návštěva zahradnické školy v rakouském Langenlois, účast na floristické soutěži Victoria Regia 21. 9. - 24. 9. 2011

Dne 22. 9. 2011 jsem se zúčastnila floristické soutěže Victoria Regia. 2011. Pro 18. ročník této soutěže s mezinárodní účastí bylo zvoleno téma: ,,Pocta rodu Winterovců“, ke kterému se vztahovaly i tři soutěřní práce a to: Smuteční kytice na hrob rodině Winterovců, závěsné aranžmá na stěnu, které musí vystihovat tento rod a prostorová fantazie s lázeňskou tématikou.

Na tuto prestižní soutěž se účastníci připravují i několik měsíců dopředu. Já jsem na přípravu měla pouhý týden, ve kterém jsem musela soutěžní práce vymyslet, nakoupit materiál na jejich tvorbu a z části i sestavit konstrukce na ně. Někdy bylo dost obtížné určité nápady realizovat a daný materiál koupit. Byl to proto náročný týden, ale s optimismem paní Felklové, pomocí přátel a podporou rodiny vše proběhlo v celkem pohodovém duchu a na soutěž jsem se těšila.

Samotný soutěžní den utekl velmi rychle a z prací, které jsem vytvořila, jsem měla opravdu dobrý pocit. Ovšem hodnocení poroty mě zklamalo. I když jsem splňovala veškeré podmínky, které byly dány v propozicích, umístila jsem se přesně v polovině. Toto umístění mě mrzí (přestože není nejhorší), protože některé práce, které se umístily přede mnou, tyto podmínky absolutně nesplňovaly. Konec konců soutěž byla pro mě velkým přínosem, získala jsem další zkušenosti, nové vědomosti a poznala jsem příjemné lidi.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lidem, kteří se se mnou podíleli na přípravě této soutěže.

Adéla Murínová

Floristická soutěž Brněnská Růže 2011, účast floristů a odborných učitelů z polské a rakouské partnerské školy 10.11.-12.11. 2011

Další akcí školy, která byla zařazena mezi aktivity projektu Leonardo da Vinci „Zahradnické vzdělávání v Evropě“, byla již poněkolikáté prestižní mezinárodní soutěž floristů „Brněnská růže“. Její 16. ročník se konal na sv. Martina, tedy 11. 11. 2011, místem konání byl i tentokrát Konvent kláštera Milosrdných bratří v Brně na Vídeňské ulici. Spolupořadateli byli spolu s SOŠ zahradnickou a SOU Rajhrad i tentokrát Slávek Rabušic a firma Vonekl, s.r.o.

Tradičně se soutěžilo v kategorii senior a junior a samotná soutěž se konala po celý den v pátek 11. 11., večer pak proběhla slavnostní vernisáž spojená s vyhlášením výsledků a předáním cen. Následné dva dny tj. v sobotu a neděli byly soutěžní práce vystavovány v rámci přehlídky pro veřejnost, která se těšila velké přízni návštěvníků.

Témata pro tento ročník byla zvolena v adventním a vánočním duchu a byly to:

 1. Vázaná vánoční dárková kytice s použitím živých květů, které v kytici nemusely převládat.
 2. Adventní věnec určený k položení, o vnějším průměru max. 45 cm.
 3. Vánoční svícen k položení na stůl (v kategorii junioři) či k postavení na zem (senioři).

Žáci a žákyně naší i partnerských škol z Langenlois (2 žákyně a jako doprovod 2 učitelky floristiky a Bielska-Biale (opět 2 mladé floristky s jejich 2 odbornými pedagogy) se zúčastnili soutěže v kategorii juniorů.

Hodnocení proběhlo dle předem zveřejněného bodovacího systému. Hodnotitelé posuzovali čtyři základní kategorie – nápad (originalitu, jedinečnost, kreativitu aranžmá), barevnost, kompozici a techniku. Hodnotící komisí byl kladen důraz i na využití celého určeného pracovního času. V žádném ze soutěžních témat nebylo podmínkou použití chvojí.

Výsledky našich studentů i zúčastněných hostů si můžete přečíst v přiložené výsledkové listině. Ať už získali přední umístění či ne, všichni se shodli na tom, že důležité bylo zúčastnit se a zažít prostředí této prestižní floristické soutěže, kterou i naši hosté hodnotili pozitivně. S velmi kladným přijetím se setkala jedinečná atmosféra páteční společné večerní vernisáže soutěžních prací, spojené s vyhlášením vítězů. Viz foto v příloze (Ing. Stanislav Petermann).

Všem organizátorům i zúčastněným děkujeme.

Mgr. Helena Badalová

Leonardo-modul „Příroda ve městě“, Paříž, Francie, 27. – 31. března 2012

Místo konání: francouzská partnerská škola TECOMAH l’Ecole de l’Environnement et du Cadre de Vie, Jouy-en-Josas Cedex, Francie

Účastníci: Adéla Murínová, 4.AM, Petra Kolíšková, 2.NS

Ing. Pavla Plevová, PhDr. Hana Brázdilová

Studijní pobyt v Paříži v rámci projektu Leonardo da Vinci 26.3. – 31.3.2012, Adéla Murínová, 4. BM

Poslední březnový týden jsem se zúčastnila studijního pobytu v Paříži v rámci projektu Leonardo d Vinci. Tento projekt organizovala francouzská škola Tecomah, která nám připravila pestrý program.

Ihned po příjezdu nás čekalo seznamování s ostatními školami, které se pobytu také účastnily. Většina z nich přijela z Německa, dále pak Rakouska a Maďarska.

Druhý den jsme měli za úkol pracovat v týmu na daném úkolu. Týmy byly sestaveny ze studentů ze zúčastněných škol. Každému týmu byl přidělen v areálu školy Tecomah pozemek o rozměru 3 x 3 m. Na tomto pozemku musely týmy vybudovat podle přiděleného plánku část zahrady. Střed pozemku tvořila kruhová dlažba. V každém rohu byl určitý prvek – suchá zídka, dřevěná terasa, travní koberec nebo kameny. Po úspěšném skončení práce jsme se přesunuli na prohlídku parku, který se rozkládá kolem školního komplexu.

Další den byl určen pro poznávání pařížských parků a jejich začlenění do soudobého urbanismu. Navštívili jsme 3 parky – park Atlantique, rozlehlý park Bercy a park d’Éole.

Poslední den se každá škola představila formou prezentace a fotografií. Dále jsme si vyslechli přednášku o biodiverzitě a urbanismu ve Francii, odpoledne nás čekala exkurze na blízké biofarmě.

Domů jsme odjížděly plny nových poznatků, které můžeme využít v naší budoucí zahradnické praxi, i zajímavých zážitků.

8. Seminář Pracovního společenství evropských učitelů zahradnictví a schůzka vedoucí skupiny projektu LdV, Celje, Slovinsko, 10. - 14. dubna 2012

Schůzka vedoucí skupiny, na které se sešli zástupci všech partnerkých zemí a téměř všech škol projektu Leonardo, se uskutečnila v rámci 8. Semináře evropských učitelek a učitelů zahradnictví v partnerské škole Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti ve slovinském městě Celje – již tradičně týden po velikonocích. Mimo 11 partnerských zemí projektu (tj. Slovinska, Belgie, Německa, Švýcarska, Rakouska, Polska, Estonska, Maďarska, Francie, Švédska, Česka) zde byli i kolegové z Itálie, Chorvatska a Lucemburska. Naši školu zastupovaly Ing. Pavla Plevová, Ing. Jitka Bezděkovská a Mgr. Helena Badalová.

Po příjezdu, krátké prohlídce historického centra Celje – střediska tzv. dolního Štýrska a třetího největšího slovinského města a slavnostním uvítání slovinskými kolegy s ukázkami folklóru této oblasti, byla hlavním jednacím dnem středa. Zahájení a prohlídku školního areálu s parkem, již náledovala konference, jejímiž hlavní body byly:

 1. Zhodnocení dosavadního průběhu, uskutečnéných akcí, dílčích cílů a dosavadních výsledků partnerství projektu „Gartenbau-Ausbildung in Europa“ (i v rámci přípravy průběžné zprávy), plánování dalších akcí, zejména příprava mezinárodní odborné zahradnické soutěže žákovských týmů „Evropského mistroství mladých zahradníků“, které se uskuteční v září 2012. Umožňuje srovnat dovednosti, znalosti a odborné i všeobecné kompetence žáků jednotlivých škol v mezinárodním celoevropském měřítku. Poté analyzovat výsledky a optimalizovat či změnit jejich vzdělávací programy.
 2. 4. mezinárodní konzultace spojená s prezentací jednotlivých zahradnických škol na téma „Zahradnictví – možnosti, příležitosti a dobré příklady z praxe“. Prezentaci SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad připravily a uvedly Ing. Plevová a Ing. Bezděkovská. Prezentace umožnily vhled do vzdělávací problematiky zahradnického oboru v jednotlivých zemí a školách, srovnání a inspiraci.

Jako každý rok měla i tentokrát pořádající slovinská škola precizně připravený odborný i kulturní program – v rámci něj účastníci shlédli Arboretum Volčji potok v Radomlje, navštívili slovinské pobřeží, město Piran, kde obdivovali přímořskou flóru i faunu i historické památky. Tradiční druhy slovinských vín, olivového a dýňového oleje poté posoudili na degustaci v místním vinařském podniku. Ve městě Dobrovnik v Prekmurje jsme si prohlédli zahradnický podnik zaměřený na pěstování orchidejí Ocean Orchids, během fundovaného odborného výkladu jsme se dozvěděli o možnosttech vytápění spojených s nedalekou bioplynovou stanicí. Neméně zajímavou prohlídku jsme absolvovali i v rodinné zahradnické firmě Kurbus v Radenci, která je zaměřena na produkci balkónovýchh rostlin a letniček.

Workshop „Projektování v zahradní architektuře“, Bielsko-Biala, Polsko, 26. - 29. dubna 2012

V měsíci dubnu se 7 žáků 2. a 4. ročníku oboru zahradnictví pod vedením dvou odborných učitelů sadovnictví a sadovnické tvorby zúčastnilo mobility projektu Leonardo da Vinci v polské partnerské škole v Bielsku-Biale.

Hlavní náplní této akce byly návrhy, tvorba a architektonická projekce zahrad. Úkolem jednotlivých národních týmů ze zúčastněných partnerských škol byl návrh sadovnické kompozice na pozemcích tamní zahradnické školy. Tato kompozice navazuje a doplňuje již zrealizovanou didaktickou zahradu „Europa-Comenius-Garten“, která vznikla v rámci předchozího mezinárodního projektu Comenius, a v rámci Projektu Leonardo da Vinci bude rozšířena. Žáci naší školy, kteří se na realizaci a osázení českého segmentu „Evropské zahrady Comenius“ podíleli i v minulém roce, prezentovali svůj záměr a výsledky novým partnerům projektu. Zdůraznili především jeho didaktický účel – připomenutí odkazu velkého Brňana Johanna Gregora Mendela a jeho zákonů genetiky. Zároveň posoudili jeho stav po roce od otevření. Na návrhu kompozice pracovaly mezinárodní týmy z Francie, České republiky, Slovenska a Polska. Studenti se seznámili s danou problematikou přímo na místě. Na vypracování návrhu měli pak pouze několik hodin. Po krátké kulturní přestávce představili členové jednotlivých týmů svoje návrhy. Hlasováním byl vybrán vítězný projekt francouzského týmu.

Zbývající čas byl věnován odborné exkurzi do zahradnických podniků, návštěvě botanické zahrady a v neposlední řadě i prohlídce Krakova a jeho historických zajímavostí.

Žáci naší školy uspěli při základním navrhování kompozice sadovnického díla, vyzkoušeli si týmovou práci a prověřili své jazykové znalosti v mezinárodním konkurenci.

Odborná praxe žáků v Německu, Münster, Severní Porýní–Westfálsko, 9.- 31. dubna 2012

Od 9. do 31. dubna 2012 se 4 žáci naší školy zúčastnili praktické výuky v Německu, kterou organizoval především pedagog partnerské školy z Münsteru pan Johannes Peperhove. Této praxe se účastnili v rámci projektu Leonardo da Vinci kromě našich žáků také studenti z Estonska, Maďarska, Polska a Slovinska.

Odborný učitel zajistil jejich dopravu na místo a uvedení do zahradnických firem a podniků. První den se chlapcii naučili německé zásady bezpečnosti práce a správný přístup k mechanizaci. Druhý den byl zaměřen na praktické dovednosti při práci se stroji a při měření pozemků. Toto školení bylo zakončeno předáním certifikátů o absolvování školení a žáci byli přiděleni k místní firmě Kruckenbaum.

Následně studenti v těchto firmách strávili dva pracovní týdny. S místními spolupracovníky se domluvili anglicky nebo německy. První týden budovali dlážděnou cestu na hřbitově. Druhý týden pracovali na soukromých zahradách v okolí. Bydleli na podnikové ubytovně s kuchyní, kde si sami vařili. O víkendech pro ně pořadatelé organizovali společné akce. Na závěr této praxe se konalo závěrečné vyhodnocení v zahradnické škole ve Wolbecku. Zde studenti prezentovali svoji práci za uplynulé dva týdny před organizátory ze spolkového zahradnického svazu, ostatními studenty, majiteli firem a profesory.

Praxe byla pro studenty velkým přínosem. Umožnila jim zdokonalit se v mnohých sadovnických pracích, v jazyku a poznat kulturu práce jak svých německých hostitelů, tak i svých kolegů z jiných zemí. Byl to pilotní projekt spolupráce tohoto typu. Organizátoři vyhodnotili tuto akci jako velmi zdařilou a sdělili nám, že budou svazu doporučovat, aby v této aktivitě pokračoval.

Co nás limitovalo? Možnost použít pouze chlapce nad 18 let, jazykové požadavky a samostatnost účastníků. Co doporučujeme? Vytipovat včas vhodné lidi , zvýšit tlak na základy jazyků, před odjezdem dle možností udělat kemp.

Seminář „Hřbitovní zahradnictví, hřbitovy Hamburku“ Hamburk, Německo, 7. – 11. května 2012

Další uskutečněnou mobilitou projektu Leonardo byl seminář pořádaný německou partnerskou školou v Hamburku, který byl věnován teoretické i praktické výuce hřbitovních zahradnických úprav. Pozvání k tomuto semináři jsme velmi rádi přijali, neboť této tematice se mohou v rámci výukových programů věnovat učitelé i žáci pouze rámcově. Účast 5 žákyň oboru zahradnictví ze tříd 2.AM a 3.BM za pedagogického doprovodu Mgr. Heleny Badalové a Ing. Jitky Bezděkovské byla tedy velmi žádoucí, protože v německých nebo rakouských odborných zahradnických školách je tento obor otevírán jako samostatný.

První pracovní den se účastníci z Rakouska, Belgie a České republiky sešli na společné teoretické odborné výuce oboru hřbitovní zahradník v hamburské škole Gewerbeschule 13. Žáci tohoto oboru, se kterými jsme výuku absolvovali, nás provázeli po celou dobu semináře a stejně jako ostatní účastníci nám velmi ochotně pomáhali překonávat případné odborné problémy či jazykovou bariéru. Jednacím jazykem semináře byla němčina. Absolvovali jsme výuku v předmětech hřbitovní kultura, sadovnictví a květinářství se zaměřením na hřbitovní úpravy. Naše žákyně se aktivně zapojily do prověření odborných znalostí i do následných her. Odpoledne jsme poté absolvovali velmi podrobnou a obsáhlou prohlídku s výkladem v areálu parkového hřbitova Öjendorf. Zajímavé pro nás byly zejména odlišnosti a nové možnosti pohřbívání v Německu. Podvečerní program se soustředil na poznávání Hamburku, historického centra a přístavu.

Druhý den byl věnován praktické odborné výuce, a to ve skvěle vybaveném zahradnickém výukovém centru „Bildungs- und Informationszentrum des Gartenbaus am Ochsenwerder Landscheideweg“ na okraji Hamburku. Žáci se věnovali pod vedením zkušeného pedagoga údržbě hrobových míst a cest a technikám množení rostlin. Večer jsme poznávali městskou část Hamburku Bergedorf, kde jsme byli ubytováni a kde se nachází i naše partnerská škola.

Třetí den začal rallye po evangelickém hřbitově Diebsteich s mnoha zastaveními a odbornými úkoly. Poté se žáci i učitelé věnovali praktické výuce – údržbě hřbitovních ploch, přepichování a nakládání s odpady. Odpoledne jsme poté absolvovali odbornou exkurzi na největším hřbitově Hamburku Ohlsdorf. Program byl tak obsáhlý a doslova nabitý, že se nám již nepodařilo prohlédnout si hamburskou botanickou zahradu – snad důvod k další návštěvě totoho bývalého hanzovního města i spolkové země.

Příprava na evropskou odbornou soutěž a mezinárodní evropská soutěž mladých zahradníků Eupen, Belgie, 2. - 8. září 2012

Ve dnech 2. až 8. září 2012 se sešli zástupci partneských škol projektu Leonardo da Vinci v rámci konání 6. ročníku evropské soutěže mladých zahradníků. Tři žáci 4. ročníku oboru zahradnictví za doprovodu odborného učitele navštívili partnerskou zahradnickou školu v belgickém Eupenu, kde nachystali program, který nás na tuto soutěž připravil. V rámci workshopů došlo k doladění některých odborných dovedností, ale především ke sblížení všech účastníků pomocí několika teambuildingových aktivit.

I když je obsah odborných soutěží vždy obdobný, má každý ročník svá specifika. Jako vždy byly základem soutěže úkoly z floristiky a ze sadovnictví. Ve floristice byly letos dva úkoly. Prvním byl květinový parter na slavnostně připravený stůl, druhým pak bylo velké aranžmá na hotelovou terasu. Sadovnickým úkolem bylo vytvoření maličké zahrádky. Oba tyto úkoly byly plněny v tzv. národních týmech. Ty byly tříčlenné, vždy složené z jedné národnosti a obvykle také z jedné školy. Národní týmy se potom představily ve svém řádném složení ještě v šesti dalších úkolech: 1) poznávání semen různých rostlin, 2) výsevy do truhlíků, 3) řízkování skleníkových rostlin, 4) výpočty a realizace hnojení, 5) výsadba bylinkového záhonu, 6) dobývání jehličnatých dřevin ve školce.

V dalším průběhu soutěže již byli členové národních týmů od sebe roztrženi a byly z nich vytvořeny týmy mezinárodní, tzn. že nové týmy byly složeny ze tří studentů různých národností a to tak, aby se mezi sebou museli domlouvat prostřednictvím angličtiny nebo němčiny.

Ne jenom prací živ je člověk a tak i pro nás pořadatelé připravili doprovodný program. Prošli jsme se zemí a poznali tak život v Belgii, došlo k návštěvám několika zahradnických podniků, farmaceutické firmy využívající léčivých rostlin, podniku na výrobu zahradnických substrátů a dalších komponentů zemin, botanické zahrady a floristické výstavy.

Na přiložené výsledkové listině se můžete seznámit s výsledky soutěže. Nám tentokrát patří 10. místo mezi zúčastněnými týmy a 7. místo mezi státy. Jisté je to, že všichni přivezli své nejlepší žáky. Ti vypovídají o celkové úrovni svých škol. Aby někdo mohl být součástí svého národního týmu, musel splnit řadu požadavků, které byly pro mnohé zájemce o účast limitující.

V čem žáci prokázali dobrou dovednost či znalost? V poznávání zahradnického materiálu, ve všeobecném přehledu o strojích, v komunikaci – i v cizím jazyce. Co nás limitovalo?

 1. Nervozita z nezkušenosti – odborné i jazykové (soutěžící byli dobří, ale velmi nervózní).
 2. Nízká odolnost proti stresu – žáci nejsou zvyklí na soutěže.
 3. Geodézie, která je obsahem učiva až ve 4. ročníku.

Co doporučujeme?

 1. Vytipovat včas vhodné účastníky a vést je řadou akcí a zvýšit tak jejich adaptabilitu.
 2. Zvýšit tlak na základy řemesla – tj. pracovní oblečení, nářadí a osobní vybavenost žáků.
 3. Zavést základy geodézie do nižších ročníků a do praxe, zlepšit dovednost zaměřování pozemků.
 4. Zavést školní kolo soutěže, aby si zvykali na konkurenční boj.
 5. V rámci dalších evropských výměn se seznamovat s pravidly bezpečnosti práce po vzoru zahraničních zahradnických podniků, která zahrnují prvky jako je práce, pracovník, ale i stroj a materiál.
 6. Získat lepší přehled o moderní zahradnické technice, blíže se s ní seznámit a zvýšit tím konkurenceschopnost a adaptibilitu na mezinárodním trhu práce.

Soutěž je vyvrcholením dvouletého cyklu práce organizátora, kterým je především Evropské sdružení učitelek a učitelů zahradnictví i projekty partnerství v rámci evropských programů NAEP spolupracujících zahradnických škol včetně projektu Leonardo da Vinci „Gartenbauausbildung in Europa“. Mimo ně však existuje řada dalších akcí na národních úrovních.

Aktivita sadovnická soutěž Lipová ratolest 2012, 25. – 27. září, Rajhrad, Třinec

Lipová ratolest je soutěž zahradnických škol ve tvorbě zahrad. Letošní, v pořadí pátý ročník se konal 25. až 27. září v Třinci. Při této akci město spolupracuje se soutěžícími a vzniklé výsadby ponechává po ukončení na místě jako veřejnou zeleň. Do soutěže se tentokrát zapojili v rámci aktivit projektu Leonardo da Vinci i odborní učitelé a studenti z partnerských škol v Polsku (Bielsko-Biala , 1 tým) a Německu (Münster-Wolbeck , účast 1 žákyně v rámci tzv. mezinárodního týmu), tým doplnili i žáci ze Slovenska. Vedoucím tohoto týmu pak byl pan Johannes Peperhove z Münsteru. Náš školní tým byl tvořen těmito studenty: Tomáš Vichta, Aneta Skřivánková, Adam Ruller, Václav Koudelka. V mezinárodním týmu jsme měli zastoupení Janem Čermákem a Michalem Dukátem.

Soutěžily čtyřčlenné týmy. V týmu byl vybrán vždy jeden kapitán, který vedl jednotlivé členy, komunikoval s rozhodčími a poslouchal jejich příkazy. Soutěžní pole byla rozdělena na dva úseky, které půlila dlažba z kostek. Skupiny dostaly plánky jednotlivých ploch, které na sebe navazovaly. Prvním úkolem bylo vytvořit zpevněnou plochu ze žulových úlomků a vysypat ji štěrkem. Následně byla provedena hrubá úprava terénu, a to likvidací zbytků na soutěžní ploše o velikosti 40 m2. Druhým úkolem bylo zarovnání povrchu do roviny a vytyčení jednotlivých záhonů. Poté se začalo pracovat na výsadbě volně rostoucího živého plotu a ostatních okrasných dřevin. Hned jakmile byly tyto úkoly splněny, začalo se s výsadbou trvalkových záhonů dle vyznačeného rozmístění na osazovacím plánu. Po těchto úkonech došlo na pokládku travního koberce a rozprostření mulčovací kůry. Nakonec se provedla zálivka.

Součástí doprovodného programu soutěže byl seznamovací večer, vědomostní hra i raut s ukázkou lidových tanců a freestyle.

Mezinárodní týmy dokázaly dobře komunikovat a realizovat své nápady. Na závěrečné vyhlášení výsledků se pak přijeli podívat zástupci všech zahraničních škol. Vítězství získala Střední zahradnická škola Ostrava. Tým z polské školy v Bielsku-Bialej obsadil celkové 2. místo. Jedinou zápornou stránkou soutěže byla rivalita mezi některými školami a jejich žáky, kteří spolu nechtěli spolupracovat. Limitovala nás nervozita z permanentního zasahování porotců do práce, okamžitá změna technologického postupu vyvolaná změnou pravidel na začátku soutěže, nesehranost týmu – hoši nechápali fyzické limity dívek. Doporučujeme delší přípravný kemp pro soutěžící, vytvořit vlastní technologický postup nezávislý na propozicích k soutěži , vybavit členy týmu argumenty, proč mají vlastní postup, vybavit tým speciálním nářadím.

Doufáme, že se Lipová ratolest stane známější a přiláká další zahraniční školy. Zahraniční účastnici soutěž hodnotili pozitivně, zejména její trvalou hodnotu a přímou spjatost s potřebami města, za negativní však považovali zásahy porotců během soutěže.

Brněnská růže 2012, 15. - 17. listopadu 2012, Rajhrad

V pátek 16. listopadu 2012 spolupořádala naše škola již 17. ročník prestižní floristické soutěže Brněnská růže. Místem konání se tentokrát staly zrekonstruované prostory Památníku národního písemnictví na Moravě (Muzea Brněnska), který se nachází v areálu Benediktinského kláštera v Rajhradě.

Soutěž probíhala tradičně ve dvou kategoriích – junior a senior. Žáci SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad soutěžili v kategorii junior. Soutěžní témata byla: 1. Dárková kytice pro umělce na vernisáž jeho výstavy z živých květin (příprava75 minut), 2. Extravagantní šperk na dámské šaty pro návštěvu vernisáže, živé květiny (75 minut), 3. Interiérová dekorace pro umístění do vstupní haly Památníku písemnictví, umělé a sušené květiny (120 minut ). Přípravy probíhaly již od čtvrtka, samotná soutěž pak v pátek 16. 11. 2012. Následné dva dny tj. v sobotu a neděli byly soutěžní práce vystavovány v rámci výstavy pro veřejnost. Díky zajímavým prostorám a podpoře města Rajhrad doprovázel soutěž i bohatý doprovodný program pro veřejnost. Přehlídka květinových šperků a kytic s modní show a předvádění aranžování květin žáky Střední odborné školy zahradnické Rajhrad v době návštěvních hodin. Všechny akce se těšily mimořádnému zájmu odborné i laické veřejnosti.

Soutěž se i přes mezinárodními setkáními velmi nabitý podzim stala opět součástí aktivit projektu Leonardo da Vinci. Aktivity se tentokrát zúčastnili odborní učitelé z partnerských škol z Münsteru a Eupenu. Ti si mimo soutěže, přípravy soutěžních prací a jejich slanostní vernisáže prohlédli prostory školy a její areál, absolvovali také prohlídku historických sálů Benediktinského kláštera. Jednali s vedením SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad o možnostech další spolupráce, zejména o pořadatelství mezinárodní odborné evropské soutěže mladých zahradníků v roce 2018. Odbornou úroveň floristické soutěže, výkony žáků i pořadatelské kvality školy hodnotili velmi pozitivně.

Odborný seminář „Poznávání stromů v zimě“, Muttenz, Švýcarsko, 25. – 27. ledna 2013

V uvedeném termínu se uskutečnil na švýcarské partnerské škole ve městě Muttenz další seminář projektu Leonardo s názvem „Poznávání stromů v zimě“. Účastníci se seznámili s metodami, výukovými materiály a postupy ve výuce dendrologie na švýcarské škole a porovnali je s metodami, postupy i závěrečnými kompetencemi používanými ve výuce odborného předmětu na svých školách. Vedoucí skupina projektu pod vedením belgické koordinátorky posoudila průběh i dosavadní výsledky projektu „Gartenbau-Ausbildung in Europa“ do ledna 2013. Zároveň projednala jeho závěrečnou fázi – zbývající plánované aktivity jednotlivých partnerů a s nimi související mobility. Tématem jednání byla i nutnost publikování průběžných výsledků při plnění úkolů projektové práce jednotlivých partnerských škol.

Seminář „Pěstování rostlin, semenářství, Mendlovy zákony dědičnosti“, 13. – 17. 2. 2013, Niederlenz, Švýcarsko

O letošních jarních prázdninách se uskutečnila další mobilita projektu Leonardo da Vinci do švýcarského Niederlenzu. Konal se zde květinářský seminář věnovaný zejména šlechtění a semenářství skleníkových primulí. Pořadatelem byla tamní zahradnická škola a zejména její koordinátor pro projekt Leonardo a vedoucí školního statku (mj. i vicepresident Evropského sdružení učitelů zahradnictví) pan Peter Stadelmann. Semináře se zúčastnili žáci z německých partnerských škol v Münsteru a Hamburku a 4 žáci naší školy s pedagogickým doprovodem.

Účastníci semináře si nejprve v rámci teoretické výuky zopakovali principy Mendlových zákonů dědičnosti a prohlédli si v praxi jejich projevy. V praktické části si potom sami vyzkoušeli ruční opylování primulí. Při něm pracovali vždy ve dvojicích se švýcarskými žáky. Nakonec si prošli i celý proces sklizně, úpravy, balení, skladování a expedice obchodního osiva. Veškerá výuka probíhala v německém jazyce.

Ve zbývajícím čase si zúčastnění prohlédli školu a její areál, školní zahradnictví, navštívili krátce blízký Curych, ledovec Titlis a ochutnali švýcarské fondue.

Seminář „Příroda ve městě (400 let architekta André Lenôtra ve Versailles)“ , 19. – 23. 3. 2013, Jouy-en-Josas, Versailles, Francie

Na konci března se ve francouzské partnerské škole TECOMAH, která se nachází nedaleko města Versailles a má čilou spolupráci s tamějším zámeckým parkem, konala další akce projektu Leonardo, na které se sešla zahradnická středoškolská mládež a jejich učitelé z Maďarska, Belgie, Německa, České republiky a z pořádající Francie. Tento Leonardo-modul byl zaměřen zejména na zámecké zahradnictví a sadovnické úpravy (při příležitosti čtyřstého výročí významného architekta André Lenôtra).

První den semináře absolvovali účastníci komentovanou prohlídku královské užitkové zahrady „Potager du Roi“ ve Versailles a seznámili se s historickými aspekty pěstování ovoce a zeleniny. Program poté pokračoval na zdejším hřbitově a radnici, kde shlédli prezentaci a příklady uplatnění projektu „0-fyto“ v praxi, tj. nulové chemické ochrany při údržbě městské zeleně ve Versailles.

Druhý den byl věnován zámeckému parku. Přítomní shlédli hlavní součásti zámeckého zahradnictví – partery i s jejich vodními prvky (především fontánami a jezírky), dále boskety, oranžérií (tamní vedoucí seznámil přítomné s podmínkami přezimování rostlin) a oddělení, které se zabývá ornamentálním tvarování rostlin, zástupce hlavního zahradníka versailleského parku předvedl ukázku ornamentálního střihu keřů.

Poslední den semináře byl věnován praktické výuce sadovnictví s odbornými učiteli a žáky francouzské školy, nácviku budování zahrad podle předem stanoveného plánu s důrazem na kamenné prvky v zahradách. Žáci pracovali ve smíšených mezinárodních týmech na několika pracovištích.

Ve zbývajícím čase, kterého ovšem nebylo mnoho, se studenti krátce seznámili s hlavními pařížskými parky a pamětihodnostmi.

Současně se zahradnickou odborností byly sledovány i další cíle. Především to byla schopnost vzájemné dohody a spolupráce. Je to otázka nejen jazykové vybavenosti, ale i ochoty komunikovat. A právě tyto komunikační dovednosti jsou obvykle tím, co nakonec rozhoduje o budoucím uplatnění absolventů školy v jejich profesionálním životě. Získávání dalších znalostí a zkušeností v „celoevropském zahradnickém prostoru“ přispívá významně k tomu, aby jejich budoucí vlastní firmy a podniky byly kvalitní a životaschopné.

Zde si můžete prohlédnout prezentaci žáků třídy 3. AM Josefa Malce a Pavla Homoly

9. Seminář Pracovního společenství evropských učitelů zahradnictví, Hamburg, Německo, 2. – 6. dubna 2013

Setkání 38 učitelů zahradnických škol z 12 evropských zemí a zároveň zástupců všech partnerských škol projektu Leonardo da Vinci se v tomto roce uskutečnilo v Hamburku. Jeho pořadatelem se stala 13. Staatliche Gewerbesschule für Chemie, Pharmazie und Agrarwirtschaft. Této mobility se zúčastnili tři učitelé SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad.

Část jednací byla zaměřena zejména na evaluaci posledního ročníku evropské odborné soutěže mladých zahradníků, která proběhla v září 2012, a na přípravu nových ročníků – 2014 ve Švýcarsku a 2016 v Belgii. Důkazem toho, že naše škola zaujala pevné místo v systému evropských zahradnických škol, je perspektiva možnosti pořádání evropského mistrovství v roce 2018. Na programu jednání byla i koordinace posledních akcí projektu Leonardo a další budoucí možné aktivity společenství.

Část odborná byla věnována prohlídce areálu připravované mezinárodní Bundesgartenschau, která se koná vždy jednou za deset let ve vybrané spolkové zemi. Jako místo konání této prestižní přehlídky německého zahradnictví byl tentokrát vybrán Hamburg. Dále špičkové školkařské firmy Von Ehren a firmy Kordes, která se zaměřuje na pěstování, šlechtění a testování růží. Nechyběla ani prohlídka největšího hřbitova Evropy Ohlsdorf doplněná fundovaným odborným výkladem. Účastníci setkání si také se zájmem prohlédli nově postavené zahradnické vzdělávací centrum a prostory hostitelské školy a byli slavnostně přijati jejím ředitelem.

I tentokrát byl program doplněn o část doprovodnou – sociokulturní, v rámci které evropští učitelé navštívili komplex moderních novostaveb v hamburském přístavu tzv. Hafencity a muzikálové představení.

Setkání partnerů v Bielsku-Biale, sadovnická realice a osázení tzv. „Leonardo-části“ evropské zahrady Comenius na pozemku polské partnerské školy, 24. - 26. 4. 2013, Bielsko-Biala, Polsko

Stěžejní akce závěrečné fáze projektu Leonardo se uskutečnila u polských partnerů v Bielsku. Hlavním úkolem tohoto setkání byla realizace a osázení další tzv. „Leonardo – části“ evropské zahrady, která byla založena v rámci spolupráce při předchozím evropském projektu Comenius (realizace českého sektoru viz projekt „Europa-Comenius-Garten“ 2009-2011). Na základě vítězného francouzského plánu, který vzešel z workshopu uskutečněného před rokem (viz výše) byla zahrada rozšířena o nové sektory – francouzský, maďarský a švédský. I naši žáci vytvořili ve spolupráci se slovenskou školou v Piešťanech ještě další „česko-slovenskou část“ a podíleli se spolu s německými a polskými kolegy na vybudování společných prostor. Slavnostní otevření proběhlo nejen za účasti všech zástupců partnerských škol, ale i za přítomnosti vysokých představitelů města Bielsko – Biala, vojvodství a církevních hodnostářů.

Účastníci setkání v Bielsku se dále seznámili s polskou školou, prohlédli si její areál, navštívili zahradnický veletrh, pamětihodnosti města Bielsko-Biala a okolní zahradnické firmy. Nezapomenutelným zážitkem byl bezesporu památník a muzeum holocaustu v Osvětimi a historické město Krakow s jeho botanickou zahradou.

Na závěrečném večeru žáci a učitelé vyhodnotili výsledné produkty partnerské spoluprácea poděkovali polským pořadatelům. Popřáli jim, aby nově zrealizovaná část evropské zahrady dobře sloužila nejen škole, ale i široké veřejnosti a poté se jen neradi rozloučili a rozjeli za svými běžnými pracovními a studijními povinnostmi.

Tím byl završen dvouletý projekt Leonardo da Vinci. Tato mezinárodní spolupráce byla nesmírným přínosem nejen pro rajhradskou školu, ale i pro celé naše zahradnické školství. Výsledky a postupy škola analyzuje a zohlední je ve své školní výuce a je připravena k jejich předání dalším vzdělávacím institucím. Zjistili jsme, jaký je systém zahradnického vzdělávání i jinde. Otevřel se nám fundovaný pohled do rozdílných odborných zahradnických postupů specifických pro daný stát. Mohli jsme pozorovat, zda jsou naši absolventi schopni uplatnit se na evropském trhu práce. Můžeme s uspokojením říci, že ano. Díky svým vědomostem a schopnostem jsme při realizovaných akcích uspěli a sklízeli přitom slova uznání.

Diseminace informací o projektu

1) Tiskové zprávy o projektu LdV 2011-2013 „Gartenbau-Ausbildung in Europa“

 • Projekty partnerství a zahradnická škola Rajhrad (Zemědělská škola 7/2011-12).
 • Brněnská růže 2011 v atmosféře vánoc (Zemědělská škola 5/2011-12).
 • Zahradnická škola v Rajhradě má úspěchy (Rovnost 25.1/2012).
 • Johann Gregor Mendel a zahradnická škola Rajhrad (Rajhradský zpravodaj 6/2012).
 • Mit „Leonardo“ Horizont erweitern (Vier- und Marschlande Hamburg 10.5/2012).
 • Seminář o hřbitovním zahradnictví (Rajhradský zpravodaj 8/2012).
 • Setkání evropských učitelů zahradnictví (Rajhradský zpravodaj 8/2012).
 • Další setkávání zahradnických škol v projektu Leonardo (Zemědělská škola 2/2012-13).
 • Evropská soutěž mladých zahradníků (Zahradnictví 11/2012).
 • Brněnská růže 2012 tentokrát v klášterní atmosféře (Zemědělská škola 5/2012-13).
 • Pflanzen, was dereinst gedeihen soll, Gartenbau-Lernende aus Deutschland und Tschechien im Berufsbildungszentrum (AZ-Aarau, Nordwestschweiz, Lenzburg, 21.2/2013).
 • Gut vernetzt ist halb gewonnen (LBA Lenzburg, 28.2/2013).
 • Lehrer aus elf Ländern besichtigen Kompetenzzentrum (Vier- und Marschlande Hamburg 5.4/2012).
 • Projekt Leonardo da Vinci a SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad (Rajhradský zpravodaj 8/2013).
 • Závěrečná fáze projektu Leonardo na SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad (Zemědělská škola 1(či 2)/2013-14).

2) Zprávy o akcích projektu LdV 2011-2013 „Gartenbau-Ausbildung in Europa“ na náštěnkách v budově školy. Viz foto:

3) Zprávy na webové stránce školy, informace v rámci kontaktů školy s rodiči, žáky, učiteli a veřejností v běžném chodu školy a při různých akcích pořádaných školou aj.

Některé tiskové zprávy o projektu Partnerství Leonardo da Vinci „Gartenbau-Ausbildung in Europa“ si můžete prohlédnout zde.

Setkání partnerů v Bielsku-Biale, sadovnická realice a osázení tzv. „Leonardo-části“ evropské zahrady Comenius na pozemku polské partnerské školy, 24. - 26. 4. 2013, Bielsko-Biala, Polsko

 1. Rozšířený vícejazyčný školní lexikon odborných zahradnických termínů –
 2. Sadovnická realizace nové části evropské zahrady „Europa-Comenius-Leonardo-Garten“ – popis a foto viz výše (Workshop Projektování v zahradní architektuře duben 2012 a Setkání partnerů v Bielsku-Biale duben 2013)
 3. Internetová stránka o průběhu projektu – v rámci webové stránky belgické partnerské školy (koordinátor projektu) http://www.zawm.be/02_aus_weiterbildung/04_berufgruppen/Floristen_Gaertner/02_gaertner.html
 4. Video z přípravy a průběhu Odborné evropské soutěže mladých zahradníků září 2012, k dispozici v SZaŠ, Rajhrad, Masarykova 198 – archiv projektu) – více viz výše (Příprava na evropskou odbornou soutěž a evropská odborná soutěž mladých zahradníků)
 5. Internetová stránka o průběhu projektu na SZaŠ Rajhrad v rámci webové stránky školy, popisy aktivit, mobilit, prezentace žáků, fotodokumentace, diseminace projektu, tiskové zprávy, produkty, výsledky, přesahy do teoretické a praktické odborné výuky zahradnictví, zprávy skolarajhrad.cz
 6. Powerpointová prezentace projektu – k dispozici v SZaŠ Rajhrad, Masarykova 198 – archiv projektu

Zprávy o projektu Leonardo da Vinci

 1. Průběžná zpráva (Progress report) – z června 2012
 2. Závěrečná zpráva (Final report) – ze září 2013

Obě jsou k dispozici v SZaŠ Rajhrad, Masarykova 198 – archiv projektu.